O nas

Osebna izkaznica

Naziv: Manager Klub Ptuj
Sedež: Rabelčja vas 15A, 2250 Ptuj
E-pošta: info@mkp.si
Spletna stran: http://www.mkp.si
Telefon: +386 (0)2 7880 110; +386 (0)41 755 601
Kontaktna oseba: Darja Gavez
Datum ustanovitve: 1991
Registrski organ: Upravna enota Ptuj
Organizacijska oblika: Društvo
Zastopnik: Miha Senčar
Matična številka: 5535298000
Davčna številka: 96469218
Davčni zavezanec: NE
Transakcijski račun: SI56 0215 0025 3864 028
Nova Ljubljanska banka, d. d.
Pristopna izjava: Prijavnica za članstvo v MKP (.PDF) (on-line prijava)

Izstopna izjava: Izstopna izjava (.PDF)

Vodstvo

Delovanje Manager kluba Ptuj (MKP) usmerjajo, vodijo in udejanjajo:

Upravni odbor

 • Miha SENČAR, predsednik
 • Darja Potočnik Benčič, podpredsednica
 • Dejan Radić
 • Robert Jaušovec
 • Lijana Kocbek
 • Tilen Mrgole
 • Miro Sarkičević
 • Marko Drobnič
 • Andrej Lončarič
 • Saša Ljubec

Nadzorni odbor

 • Aleksander MLAKAR, predsednik
 • Sebastjan Kolednik
 • Sandi Kramberger

Častno razsodišče

 • Miran SENČAR, predsednik
 • Matej Gajzer
 • Damjan Habjanec

Ambasadorji kluba

 • Blaž Brodnjak

Logotip  Manager kluba Ptuj

POSLANSTVO IN CILJI MKP PROGRAMSKE SKUPINE

»Ljudje smo tisti, ki ustvarjamo dodano vrednost in konkurenčno razliko.«

Manager klub Ptuj (MKP) je neprofitna, nevladna in nepolitična organizacija, ki spodbuja razvoj managementa v lokalnem okolju. Že 30 let povezuje vodilne in vodstvene managerke ter managerje iz gospodarstva, kulture, športa in javnega sektorja. Klub povezuje več kot 100 posameznic in posameznikov, ki delujemo na različnih strokovnih področjih, predstavljamo različna mnenja in opredelitve, s katerimi odpiramo aktualne teme, pomembne za razvoj podjetij in širšega okolja. Ob najrazličnejših okoljskih in družbenih temah podpiramo tudi politiko raznolikosti ter enakih možnosti. Naše delovanje promoviramo na lokalnem in regionalnem nivoju, kar se odraža tudi v rastočem članstvu med gospodarstvenicami in gospodarstveniki iz širše podravske statistične regije. MKP odraža odgovorno in predano delo članic ter članov organov kluba, ki svoje funkcije opravljajo častno in za svoje delo ne prejemajo plačila.

Poslanstvo MKP jasno določa okvire našega delovanja. Spodbujamo osebnostno rast in razvoj odgovornih ter motiviranih posameznic in posameznikov, ki delujejo v dobro regije in družbe. Članicam in članom nudimo oporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov, skozi medgeneracijsko povezovanje pa iščemo odgovore na izzive prihodnosti in ustvarjamo sinergijo med mladimi talenti ter bogatimi izkušnjami uveljavljenih gospodarstvenic in gospodarstvenikom. Z odgovornim voditeljstvom in aktivnim vključevanjem na različnih področjih našega delovanja soustvarjamo pogoje za hitrejšo gospodarsko rast, družbeni napredek in razvoj širše regije.

»Medsebojno spoznavanje in druženje, prenos znanja in informacij.«

Z mreženjem vzpostavljamo poslovne odnose, razvijamo nove poslovne priložnosti in pridobivamo relevantne informacije, s katerimi sprejemamo boljše poslovne odločitve. Na mesečnih srečanjih izmenjujemo dobre prakse, organiziramo strokovna srečanja in se izobražujemo o aktualnih temah, pomemben del povezovanja pa ostaja tudi sproščeno druženje na neformalni ravni, povezano s kulturnim, športnim in družabnim udejstvovanjem članic in članov kluba. MKP je interesno združenje zaprtega tipa, povezujemo pa se z drugimi sorodnimi društvi in klubi doma ter v tujini. Velik poudarek namenjamo povezovanju z drugimi poslovnimi klubi na različnih nivojih in sodelovanju s sorodnimi institucijami, kot so Združenje Manager, Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) in razvojna agencija ZRS Bistra.

»Uspeh ni cilj, ampak pot, ki nas vodi do cilja.«

Prizadevamo si biti generatorji idej in ne kriticizma ter spoštovan partner na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. S pregledom potreb gospodarstva in temu prilagojenih vsebin dela (programske skupine) soustvarjamo ter zagotavljamo podporno okolje za gospodarstvo na lokalni ravni in širše.

Za uresničevanje svojega poslanstva sledimo naslednjim ciljem:

 1. Posameznice in posameznike povezujemo v močno skupnost, ki s svojim potencialom vpliva na razvoj družbe.
 2. Skrbimo za uveljavljanje gospodarskih interesov članstva na lokalnem in regionalnem nivoju.
 3. Pri razvoju podjetniških idej odpiramo mlajše, nadarjene posameznice in posameznike ter podjetja.
 4. Omogočamo medsebojno spoznavanje, druženje in mreženje članstva.
 5. Skrbimo za povečevanje ugleda managerskega poklica v javnosti.
 6. Aktivno sodelujemo pri gospodarskem razvoju štajerske regije.
 7. Povezujemo se s sorodnimi društvi in klubi doma ter v tujini.
 8. Spodbujamo spoštovanje poslovne etike med managerkami in managerji.

»Trajnostno voditeljstvo in motiviran posameznik kot odločilna dejavnika prihodnosti.«

V MKP se zavedamo, da hitre tehnološke spremembe in digitalizacija družbe drastično spreminjajo poslovanje podjetij. Razvoj novih (informacijskih) tehnologij, prebojne inovacije za ustvarjanje digitalne vrednosti za kupce in trajnostno voditeljstvo bodo v prihodnje odločilno vplivali na obstoj ter prosperiteto podjetij. Odločilen dejavnik prihodnosti pa že danes postaja zavzet in motiviran posameznik, ki se zna prilagajati in razmišljati izven ustaljenih okvirjev, je fleksibilen in pripravljen na vseživljenjsko učenje. Zato sta trajnostno voditeljstvo in motiviran posameznik »a must« vsakega, v prihodnost usmerjenega podjetja.

V MKP izvajamo različne aktivnosti, za katere želimo, da bi prinašale dobrobit lokalni in širši regionalni skupnosti. Strokovno delovanje organiziramo v okviru programskih skupin, ki naslavljajo družbeno aktualne teme in širše gospodarsko okolje. Programske skupine združujejo strokovnjakinje in strokovnjake, ki z jasnimi strokovnimi stališči ter družbenim konsenzom med različnimi deležniki ponujajo kompleksne odgovore na izzive prihodnosti. V MKP delujejo 3 programske skupine, ki se osredotočajo na 3 ključne strokovne teme.

 1. Izobraževanje

»Tretja revolucija znanja«

Če je nekoč bila zemlja odločilni proizvodni dejavnik in jo je pozneje izrinil kapital, je danes posameznica/posameznik s svojim znanjem odločilen dejavnik uspešnosti podjetja, poslovni uspeh pa postaja vse bolj izrazito odvisen od učinkovitega združevanja znanja kreativnih posameznic in posameznikov. V MKP se zavedamo, da dolgoročno uspešno sledenje hitrim spremembam od nas zahteva vseživljenjsko učenje, namesto standardiziranih izdelkov pa podjetja potrebujemo inovativno poslovanje in organizacijo, ki edina zagotavljata stalno ustvarjalnost. Hitrim globalnim spremembam in »tretji revoluciji znanja« smo prilagodili tudi programsko vsebino dela. Programska skupina Izobraževanje organizira in izvaja različna strokovna srečanja ter izobraževanja o aktualnih temah, pomemben del udejstvovanja članic in članov pa je tudi izmenjava dobrih praks. Strokovna izobraževanja so odprtega tipa in so namenjena tudi zainteresirani javnosti.

 1. Povezovanje

Aktivnosti programske skupina Povezovanje so usmerjene v razvijanje poslovnih odnosov in povezovanje različnih gospodarskih subjektov v lokalnem ter regionalnem okolju s ciljem, da skupaj oblikujemo odgovore na izzive sodobne družbe in podajamo strokovna stališča za dolgoročen razvoj podjetništva v lokalnem okolju ter širši regiji. Udeležujemo se strokovnih srečanj, ki jih organizirajo Štajerska gospodarska zbornica, Združenje Manager in razvojna agencija ZRS Bistra, izmenjujemo mnenja, odpiramo aktualne teme in soustvarjamo pogoje za hitrejšo gospodarsko rast ter družbeni napredek v državi. 

 1. Kompetence in trg dela prihodnost

»Prilagajanje izobraževalnih programov kompetencam in znanjem prihodnosti.«

Programska skupina Kompetence in trg dela prihodnosti svoja prizadevanja usmerja v razvoj fleksibilnega trga dela, povezovanje izobraževalnih institucij z različnimi zavodi ter bodočimi delojemalci in v ustvarjanje novih oblik dela, ki odražajo današnji način življenja in bodo dolgoročni garant za ohranjanje delovnih mest v Sloveniji. Ker lahko tudi delodajalci v podravski statistični regiji ponudimo vsaj enake, če ne celo boljše pogoje kot izven nje, se v klubu odločno zavzemamo tudi za spreminjanje prepričanja o kariernih priložnostih v domačem okolju. Prizadevamo si, da bi v šolski sistem in na trg delovne sile vpeljali kompetence in znanja prihodnosti, vse deležnike pa želimo spodbujati k medgeneracijskemu sodelovanju in ohranjanju mladih talentov doma.